Konverteringsoptimering (CRO)Du anar inte hur mycket mer du skulle kunna sälja. Det gör vi.

Lönsam tillväxt

Öka försäljningen genom att förbättra avkastningen på den befintliga trafiken först. En trygg bas ger större möjligheter till snabbare expansion och bättre tillväxt.

Beprövad teknik och metodik

Dra nytta av den kunskap vi har med en beprövad metodik som bygger på tusentals tester gjorda på hundratals kunder. Få tillgång till förslag på förbättringsmöjligheter som vi vet funkar.

Ränta på Ränta-Effekt

Öka din försäljning med en snöbollseffekt, varje förbättringsåtgärd ger mer och mer avkastning för varje lyckat test! Varje åtgärd ska ta er närmare målet.

Definiera er målsättning och de viktigaste nyckeltalen.

Du berättar vad ni har för mål och tillsammans bestämmer vi vilka KPI:er (nyckeltal) som passar bäst för att möta era ambitioner.

Kontrollera eller sätt upp mätpunkter så att alla nyckeltal kan optimeras.

Vi arbetar på ett vetenskapligt sätt där allting vi gör måste mätas och bevisas med statistik. Hos eValent tar vi inga beslut om förändringar baserat på magkänsla.

Analys av data för att identifiera de största förbättringsåtgärderna.

Vi presenterar statistik som visar hur webbplatsen presterar på bland annat olika enheter och sidtyper för att hitta vart försäljningen blöder mest och vilka ställen som har bäst potential.

Granskning av webbshoppen ur ett användarperspektiv.

Användarupplevelsen är idag en viktig faktor. Våra U/X-experter kontrollerar er webbutik för att se till att ni följer det som anses vara best practice för användarupplevelsen.

Konkreta förslag på förbättringsåtgärder.

Vi utforskar och utvärderar alla möjligheter som finns för designförändringar och presenterar konkreta skisser på det vi hade velat ändra och varför.

Prioritering av åtgärder med störst potential för avkastning med minimal insats.

Ni får en komplett strategi med allt som borde testas för att förbättra era mål, prioriterad i ordning av vad som ger störst avkastning till lägst kostnad.

Beställ en konverteringsanalys som visar alla optimeringsåtgärder som finns. Med kunskap, erfarenhet och metodik ger vi dig strategierna som revolutionerar hela din digitala affär.

Beställ en konverteringsoptimering analys som visar alla optimeringsåtgärder som finns. Med kunskap, erfarenhet och metodik ger vi dig strategierna som revolutionerar hela din digitala affär.

Kom igång

A/B Test Paket

Uppsättning av A/B Tester via Google Optimize

Vi skapar ett A/B Test via Google Optimize där 50% av besökarna får den gamla varianten av webbutiken och 50% den nya varianten.

Samla data & Analysera A/B Test

Så fort tillräcklig data är samlad för att nå statistisk signifikans så analyserar vi resultatet av testet och får ett vetenskapligt svar om den nya varianten förbättrade målet och hur stor påverkan det hade.

Lansera förändringen på all trafik

När vi vet att en förändring har positiv påverkan så ser vi till att 100% av era besökare tar del av den nya designen.

Påbörja nästa A/B Test

Vi vet att det krävs en testande kultur för att ligga i framkant och rekommenderar er alla att aldrig vara helt nöjda - det finns alltid något att förbättra!

Kom igång