Klädjätten Zalando redovisar ett högre justerat rörelseresultat än väntat för det fjärde kvartalet. Omsättningen prickade förväntningarna.

Omsättningen uppgick till 1 662 miljoner euro (1 333,7), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 641.

Rörelseresultatet justerat utföll på 117,8 miljoner euro (112,6), väntat var 107, med en rörelsemarginal på 7,1 procent (8,4).

Resultatet efter skatt blev 56,1 miljoner euro (60,1), analytikerkonsensus 69.

Under helåret 2018 ökade Zalando sitt GMV med 21,1 procent till 6,6 miljarder euro. För helåret 2019 spås tillväxten i samma tal bli 20-25 procent. Omsättningen väntas öka i den lägre delen av tillväxtprognosen för GMV. Det justerade rörelseresultatet väntas bli 175-225 miljoner euro. Under 2018 var det justerade rörelseresultatet 173,4 miljoner euro.

Zalando siktar på att investera totalt cirka 300 miljoner euro under året. Fokus ligger på områden som teknik och logistik.