Boston Consulting Group, BCG, och Google släpper en rapport som visar på fördelarna med att vara "digitalt mogen". Samtidigt lanserar Google ett nytt verktyg.

Användandet av maskininlärning i digital marknadsföring kan hjälpa till att driva kvantifierbara resultat med en ökning på upp till 50 procent av onlinetransaktionerna. Det visar rapporten "The dividens of digital marketing maturity". I rapporten tittar BCG närmare på företags mognadsgrad inom digital marknadsföring och hur detta påverkar avkastningen.

Rapporten visar även att endast 2 procent av företagen är "bäst i klassen" på datadriven marknadsföring. De företag som är bäst på datadriven marknadsföring driver upp intäkterna med upp till 20 procent och visar 30 procent mer kostnadsbesparingar som ett resultat.

I undersökningen har mer än 200 globala varumärken deltagit och mer än 40 experter har intervjuats.

I samband med studien släpper Google även ett nytt verktyg för att undersöka hur moget ett företag är när det kommer till digital marknadsföring. Det nya verktyger går under namnet "Digital maturity benchmark".

Läs mer på denna länk