Googles viktigaste uppgift är att tillfredsställa sina användare. Därför är mätvärden som visar på engagemang allt viktigare. Bounce rate, average session duration och time spent on site är tre mätvärden som blivit allt viktigare i hur Googles bedömer av din ranking och de finns att hitta i Google Analytics. Med andra ord det finns tre viktiga mätvärden.

Bounce rate - avvisnignsfrekvensen

En hög bounce rate innebär att dina besökare besökt din hemsida men inte klickat sig vidare. User experience, användarupplevelse, är viktig för din bounce rate. Här är överskådlighet och enkel navigering viktigare än design, Vidare ska sidan vara snabb. Det är enkelt att kontrollera via Google Analytics för att ta reda på vilka sidor som har högst bounce rate. Det viktiga är att analysera de med lägst bounce rate.

Session duration - genomsnittlig sessionslängd

Session duration är den tid dina besökare spenderat på din hemsida. När du titta på dina siffror ska du tänka på att Google Analytics registrerar alla besök till din hemsida, även de som inte lyckats mätas. Misslyckade mätningar registreras med en sessionslängd om 0 sekunder. Lägg tid på att segmentera sessionerna till kanalnivå för att ta reda på vilka kanaler som skapar högst engagemang.

Average time on page - genomsnittlig tid på sidan

Average time on page visar hur lång tid en besökare spenderat på din hemsida.

Även här ska statistiken användas med förnuft och med det menar vi att siffrorna är inte helt korrekta men går att jämföra och ger oss oss en indikation hur väl våra kampanjer presterar.

En kort Average time kan ibland vara bra! Olika hemsidor har olika syften så en kort besökstid behöver inte alltid betyda ett misslyckande. En check out, ett köp, tex ska vara snabb medan Nyhetssidor och bloggar ha en lång besökstid och ett högt antal sidvisningar.

Eftersom sökmotorernas främsta mål är att säkerställa en god användarupplevelse, har mätvärden som bounce rate, session duration och time spent on site blivit allt viktigare för SEO. Om användarna gillar din sida kommer Google också göra det. Är du ute efter en topplacering i sökresultatet bör du därför sträva efter en så hög engagemangsgrad som möjligt.

Hur ser engagemanget ut på din hemsida?

Kontakta oss så hjälper vi dig både med att sätta upp ett dash board som speglar dina behov att mäta. Vi hjälper dig med råd för att öka din konvertering och så klart med att skapa konkreta kampanjer om och när du så önskar.

Kontakta oss redan idag så är du igång i morgon