Antalet konkurser i handeln ökar mer än genomsnittet. Vad detta beror på är inte kartlagt dock kan man utan alltför stor fantasi härleda det till e-handelns framfart.

Jag vill påstå att vi är inne i ett paradigmskifte där vi inte har klart för oss vad som händer och vad resultatet av detta innebär för leverantörer, handlare eller konsumenter. I dagarna kom också information om att bolag som Rusta. ÖB och Dollarstore tar marknadsandelar från den traditionell handeln. Det är en intressant utveckling.

Konkurserna i detaljhandeln har ökat med nio procent under årets två första månader, vilket är mer än genomsnittet visar färsk statistik från UC.

Antalet konkurser i Sverige ökade med en procent i februari, om man jämför med samma månad året innan. Det kan tyckas låta lite men det är en signifikant siffra. Fortsätter det så här så är 1% i månaden en katastrof för de som inte lyckas läsa av marknaden och anpassa sig.

Och nu till en ännu värre siffra. Under årets två första månader är antalet företagskonkurser sju procent fler än samma månder i fjol.

Om vi tittar på detaljhandeln så tvingades 47 företag i februari att ge upp, vilket är sju procent fler än förra året. Lägger man till januari så har 110 företag inom detaljhandeln gått i konkurs hittills i år, nio procent fler än i fjol.

Det intressanta är att handeln totalt och inte minskat så det vi ser är ett förändrat beteendemönster. Nu pratar vi om B2C. Inom B2B kommer vi med all sannolikhet genomgå samma resa och troligen kommer det gå fortare. Helt enkelt beroende på att det måste gå fortare för att industrin måste anpassa sig till kostnader, effektivitet och logistik.

Kontakta eValent redan idag så du får tillgång till rätt kompetens att hjälpa dig på din resa