I trygga händer

För kunna ge ”cybertrygghet” måste man ha kontroll och ansvar för hela processen från hårdvara till mjukvara. Det har eValent och därmed alla deras kunder.

Det har pratats mycket de senaste åren om hackare som det stora problemet men den outstanding vanligaste anledningen till säkerhetsproblem är handhavandefel och som många gånger beror på delat och otydligt ansvar. Det är precis det som hänt på 1177 Vårdguiden och nu på elbolagen.

Så länge eValent levererar hela lösningen har eValent kontroll över säkerheten. Det har eValent både vad avser Nordisk Ehandel och för Magentokunder som driftar på eValent eller på Google Cloud.

Oavsett vem som levererar kundernas e-handelslösning är det viktigt att ha en helhetsleverantör eller att ha egen kompetens som tar ansvar för säkerheten.

Läs gärna också nyhetsinslaget ”Klarar ditt bolag en recession?” som tar upp samma problem ur en annan synvinkel.

Läs mer om våra drifttjänster