Den 25 maj införde EU nya regler som ska skydda konsumenternas personuppgifter, GDPR.

Ett par dagar senare, i början av juni, inledde Datainspektionen en rad tillsynsärenden kring de nya bestämmelserna. Det är privata vårdgivare, kollektivtrafik, fackförbund, teleoperatörer, försäkringsbolag och banker som nu granskas. Datainspektionen undersöker i första hand om bolagen har utsett så kallade dataskyddsombud. Enligt GDPR-bestämmelserna måste företag utse ombud om deras kärnverksamhet innebär regelbunden och systematisk övervakning av personuppgiftsdata.

Inledningsvis uppgav Datainspektionen att man startade 80 tillsynsärenden.

Sammanlagt handlar det om 2 privata vårdgivare, 13 fackförbund, 3 kollektivtrafikbolag, 5 teleoperatörer, 5 försäkringsbolag, 3 banker och 35 myndigheter.

I listan finns bland andra Tele2, Telia, Forex Bank, Resurs Bank och fackföreningen Finansförbundet.

Källa: Computer Sweden

Vill du läsa mer om GDPR.