Är du trött på att alla viktiga beslut tas av den mest högst uppsatta trots att de grundas på subjektiva argument? Smaken är som baken - det spelar ingen roll vad någon tror eller känner i slutändan. Siffror talar och visar svart på vitt vad som funkar och bidrar till ett förbättrat resultatet.

Den som skriker högst har inte alltid rätt!

Bygg en testande kultur i ert företag där allt som görs måste testas. Alla experiment måste göras enligt vetenskapens regler. Först identifieras ett fel. Sedan presenteras ett förslag på en åtgärd med en hypotes som berättar vad det förväntade resultatet blir. När experimentet är färdigt återgår man till hypotesen och bekräftar om resultatet har levererat det förväntade resultatet.

Fördelen med en testande kultur är att man skapar en öppen miljö där det är högt i tak. Alla har rätt att komma med förslag så länge de presenteras på ett vetenskapligt sätt. Diskussionerna blir betydligt mer strukturerade och rationella istället för långa möten laddade med känslor som inte leder till konkreta strategier.

Sammansvetsa hela företag så alla är medvetna om målsättningen och förstår hur viktigt det är att samarbeta. Testande och optimering är ingenting man kan göra på egen hand. Det kräver att man samarbetar med många olika avdelningar och bygger en kamratskap där man får en delad känsla av syfte.

När man har kommit igång med testandet och fått svar på några experiment så uppstår en atmosfär av ödmjukhet. Man får inse att man inte alltid har rätt och att magkänslan kanske inte är så bra som man alltid trott.

Det är lika viktigt att dela med sig av alla sina misslyckanden som framgångar så alla tar lärdom och inte begår samma misstag igen. Se bara till att hylla de som kommit på idéerna som misslyckats. De förtjänar en eloge för att de har vågat och måste uppmuntras så de inte slutar att ta risker som tillslut kan att leda till stora genombrott. Genom att fostra inställningen: “det är bättre att ångra saker man gjort än det man inte har gjort,” skapar du ett företag fylld med kreativa medarbetare som vill utmana sanningar och förändra världen!