Digitaliseringens framfart är långt snabbare än vad man tidigare trott. Inom bara tre år kommer ny teknologi att slå igenom rejält och radikalt förändra förutsättningarna för företagens fortsatta överlevnad. För att bli en vinnare i den digitala kapplöpningen finns det ett antal frågor beslutsfattare måste ta ställning till redan nu.

Alla digitala aktiviteter sker i datacenter. Det innebär allt du kan tänka dig, från företagsapplikationer till självkörande bilar, Netflix, din internetbank och mer därtill. I en kommande rapport från analyshuset IDC och DigiPlex beräknas 60 procent av alla europeiska CIOs planera för en ny it-plattform under året och en avgörande fråga blir var plattformen och datan ska placeras. Digitaliseringen ligger högt på beslutsfattarnas agenda men den digitala transformationen kommer inte utan utmaningar. Här går Fredrik Jansson, Strategichef på datacenterbolaget DigiPlex, igenom fem frågor du som vd eller ledningsgrupp bör ställa din CIO om ditt företag ska kunna undvika att duka under för konkurrensen i den digitala framtiden.

1. Var är vår data placerad?

“Den första frågan du ska ställa din CIO är om ni vet var, det vill säga i vilket eller vilka datacenter, er data är lagrad. I DigiPlex rapport A Perfect Storm från 2018 uppgav hela 60 procent av svenska beslutsfattare att de inte hade någon aning om i vilket datacenter datan var placerad, eller ens i vilket land. Om det visar sig att din data inte ligger på ett säkert ställe, eller ligger på en plats där den inte bör vara, skadas inte bara ditt företags trovärdighet – i och med GDPR kan företag även tvingas betala upp till 4 procent av sin totala omsättning per incident om känslig information hamnat i fel händer. Att veta att ens data ligger i molnet eller är outsourcad till din it-tjänstleverantör är inte ett tillräckligt bra svar. Det är extremt viktigt att ta reda på i vilket land och exakt i vilket datacenter just ditt företags data finns.”

2. Hur är vår data skyddad?

“När ni svarat på frågan var er data är placerad måste ni fråga er hur er data är skyddad rent fysiskt och hur säker lagringen av datan är. Brandväggar och kryptering räcker inte. Enligt IDCs och DigiPlex kommande rapport uppger 45 procent av nordiska organisationer att de redan haft ett säkerhetsintrång som negativt påverkat deras digitala trovärdighet och kundrelationer. Du måste veta hur enkelt eller svårt det är att ta sig in i datacentret, om det finns tillräckligt bra skalskydd, stängsel, slussar, kameror, larm och accesskontroll. Är datacentret placerat på en plats som är skyddad mot exempelvis översvämningar eller eventuell terrorverksamhet? Det är upp till er att säkerställa att skyddet är tillräckligt för er hotbild och era, samt era kunders, behov av säker datalagring.”

3. Vad är vårt digitala miljöavtryck?

“Det pratas väldigt lite om att datacenter, drivet av digitaliseringen, är en av vår tids största miljöbovar. Tre procent av världens totala strömförbrukning går idag till datacenter och de står för två procent av koldioxidutsläppen globalt. Datacenter spås konsumera hela 20 procent av världens elektricitet och stå för 5,5 procent av koldioxidutsläppen år 2025. Redan idag står datacenter faktiskt för ett större klimatavtryck än flygindustrin. Företag måste med andra ord börja prata om problemet och göra rätt val av datacenter. Ett som är klimatsmart, energieffektivt, drivs på 100 procent förnybar energi och helst återvinner överskottsvärmen från servrarna. Det kommer att bli ett ökat konsumenttryck framåt när miljömedvetna konsumenter inser att de kanske är miljöbovar när de streamar tv-serier. Det är heller inte alls otänkbart att företag kommer att behöva redovisa sitt digitala miljövtryck, det vill säga i vilken typ av datacenter deras data huseras, inom en snar framtid. Företag och andra verksamheter måste förstå att rätt datacenter är extremt viktigt ur ett mijlöperspektiv och de klokaste kommer börja använda detta som en konkurrensfördel. Givet ett val väljer nog de flesta av oss användare att streama vår nästa tv-serie från ett grönt energieffektivt datacenter, istället för ett energislukande sådant drivet på fossilt bränsle. Väljer du fel datacenter kan det innebära stora miljöproblem, och förtroendeproblem, i framtiden”

4. Vad är vår statistik på nedtid och latency?

“När ditt företag konstaterat att ni vet var datan är placerad, att den är säkert och miljövänligt lagrad så kommer de mer operativa frågorna in kring hur datacentrets nedtid och latency ser ut. Du måste veta hur driftsäkert ditt datacenter är, om det ständigt är uppe och snurrar och ger dig och dina kunder tillgång till din data eller om det har, eller riskerar drabbas av, driftavbrott. Idag är det förödande att tappa åtkomst till sin data ens för en kort stund vilket vi sett i flera fall där storbolags datacenter gått ned med konsekvenser som hundratals miljoner Euro i kostnader, såväl som ett rejält skadat rykte. Genom att välja rätt datacenterleverantör minskar du den risken. Du måste också hålla koll på datacentrets latency, hur lång tid det tar för datan att nå slutanvändaren. Det är inte bara irriterande för användare när långsamma hastigheter gör att den streamade tv-serien hackar – i och med alla nya uppkopplade enheter som exempelvis självkörande bilar så kan konsekvenserna till och med bli ödesdigra. Nya teknologier som till exempel Internet of Things och Virtual Reality gör att en allt större del av företagens data, applikationer och system behöver placeras närmare användarna för att fungera optimalt“.

5. Ska vi satsa resurserna på digital transformation eller in-house datacenter?

”Som det ser ut idag så får de flesta företag inte någon massiv ökning av it-budgeten för att kunna möta de höga digitaliseringskraven. Man måste därför se över vad som egentligen är den mest kostnadseffektiva lösningen gällande sin datalagring. Det finns en mängd företag som har egna datacenter in-house, vilket kan innebära allt från servrar i en garderob till ett dedikerat datacenter drivet i egen regi. För dessa företag blir frågorna kring säkerhet, miljövänlighet, upptid och latency problematiska då det är svårt att uppfylla digitaliseringens tuffa krav om man har daterad utrustning och bristande förutsättningar för fysisk säkerhet. Datacenter in-house kräver ständiga uppgraderingar för exempelvis generatorer, UPSer och batteripack som kostar miljoner att byta ut. Säkerheten måste löpande ses över. Vill man få loss pengar i budgeten att lägga på innovation istället för drift är outsourcing av datacenter ett riktigt bra alternativ. Du får då en förutsägbar kostnad över tid och kan fokusera resurserna på företagets digitaliseringsprojekt istället. I vår undersökning A Perfect Storm 2018 var det tydligt att företagsledare nu har börjat omfördela i sina IT-budgetar och de har i genomsnitt öronmärkt hela 57 procent för innovation. Om bara tre år kommer vi att kunna urskilja vinnarna från förlorarna i digitaliseringsracet och där kommer de som fortfarande sitter med ett datacenter in-house inte stå på den vinnande sidan. Detta har enligt IDCs och DigiPlex kommande rapport blivit en parameter som bestämmer om du tar dig vidare i digitaliseringen eller inte.”

Källa: DI Digital