Kjell & Company är inne i en snabb digital omställning. Den närmaste tiden lanseras flera nyheter: entimmesleveranser, röststyrning, ny e-handelsplattform och nya tjänster. ”Vi vill skapa en outstanding kundupplevelse i alla kanaler”, säger vd Eric Lundberg.

Kjell & Company har medvind. Det senaste officiella räkenskapsåret, 2017, steg nettoomsättningen med sex procent till 1,4 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 71 miljoner kronor. Enligt företaget var 2018 ännu starkare med en tillväxt på 14 procent.

– Man ser många negativa rubriker om butiksdöd i handeln, men det finns undantag och vi är ett av dem. Vi har en fantastisk utveckling både online och i våra fysiska butiker, som samtliga är lönsamma, säger Eric Lundberg.

Den gynnsamma ekonomiska utvecklingenskapar utrymme för investeringar och det gamla katalogföretaget Kjell & Company har nu växlat upp sitt arbete med digitalisering och utveckling av kundmötet. Under 2019 kommer företaget att lansera flera nyheter, både digitalt och kopplat till butikerna.

Redan i slutet av mars lanseras entimmesleveranser i Stockholm och därefter står Göteborg och Malmö på tur.

– Varorna plockas i lokala butiker och levereras till kund. Tekniken är skalbar och kan rullas ut i hela landet, vi behöver bara lösa transporterna genom partners eller på egen hand. Vi ska ha det snabbaste leveranserbjudandet oavsett om du bor i Stockholm eller Motala, säger Erik Lundberg.

Målet med den nya plattformen

  • Den nya plattformen ska ge personalen information och möjligheter att anpassa kundmötet på individnivå.
  • Kjell & Companys nya e-handelsplattform kommer att knyta ihop butiker och e-handel på ett nytt sätt. Kedjans nya butikskoncept hade premiär i Halmstad sent hösten 2018.
  • Under 2019 kommer Kjell & Comapny att lansera röststyrningstjänster. Den första piloten blir en typ av röststyrd kundtjänst.
  • Den nya plattformen ska ge personalen information och möjligheter att anpassa kundmötet på individnivå.
  • Kjell & Companys nya e-handelsplattform kommer att knyta ihop butiker och e-handel på ett nytt sätt. Kedjans nya butikskoncept hade premiär i Halmstad sent hösten 2018.

Under hösten, i god tid innan Black Friday, lanserar Kjell & Company en helt ny e-handelsplattform. Den nya plattformen gör det bland annat lättare att knyta samman e-handeln med de fysiska butikerna och använda butikerna som leveranshubbar. I en intern inspirationsfilm visas en vision hur kundresan hos Kjell & Company kan se ut om ett par år. Bland annat ska systemet känna av vilken kund som kommer till butiken och anpassa kommunikation och produkterbjudanden på personnivå.

– Vi har kommit långt med alla delar som visas i filmen. Vissa delar kommer vi att lansera i samband med att vi bygger om vår butik på Kungsgatan i Stockholm till våren, säger Eric Lundberg.

Ett annat inslag i filmen är röststyrning och här arbetar Kjell & Company i samarbete med Google för att utveckla tjänster.

– Vi är återförsäljare för Google Home och ser hur stort intresset är. Vill vi vara med och leda utvecklingen och hjälpa kunderna till ett enklare liv med hjälp av den nya tekniken. Något lanseringsdatum är inte bestämt, men det första pilottestet kommer att vara en typ av röststyrd kundtjänst som kunderna kan ställa frågor till.

Kedjan jobbar även för att utveckla sitt utbud av andra tjänster. Det kan handla om mobilreparationer i butik eller hembesök av tekniker som hjälper kunder att installera smarta hem-produkter.

– Vi tror att vi kan hjälpa människor på fler sätt än bara genom att sälja produkter till dem. Vi kommer att börja lansera olika tjänster under året, säger Eric Lundberg.

Det digitala fokuset till trots så återkommer Eric Lundberg ofta till människan – kunderna och medarbetarna – i sina resonemang.

– Vi tänker kund 24/7 och jobbar mycket med kundupplevelsen och kundresan. Och nyckeln till nöjda kunder är nöjd personal, därför investerar vi mycket även i dem. Vi rekryterar de bästa medarbetarna, onboardar dem ordentligt, utbildar dem och ger dem förutsättningar att växa – och leverera kundnytta, säger Eric Lundberg.