Logistikföretaget DB Schenker är kunden som ska använda T-Pod, namnet på den självverkande lastbilen. Fordonet utförde sin första tur på en allmän väg den 15 maj 2019 men får bara färdas i fem kilometer i timmen på grund av säkerhetsskäl. Målet är att transportera varor från punkt A till punkt B, just denna färden framfördes från ett lager till en godsterminal utanför Jönköping. Den totala sträckan var 300 meter, varav 100 meter var på den allmänna vägen.

Einride arbetar med transport och hur det kan utföras effektiv och utan några negativa ekologiska fotavtryck.

“Intelligent movement means: zero emissions, zero waste, zero traffic deaths. Technology has progressed to make it happen. It’s time for hearts and minds to follow.”

-Robert Falck, president and founder

“Intelligent rörelse menas: noll utsläpp, noll avfall, noll trafikolyckor. Teknologin har utvecklats så pass mycket att det är möjligt. Det är dags för hjärtan och tankar att följa med.”

-Robert Falck, ordförande och grundare

Detta utförandet kan leda till mycket större saker, vilket kan hjälpa både miljön, spara tid och spara arbetskraft. T-Pod kan bli en språngbräda mot framtiden inom teknik och transport.