Sveriges Annonsörer har publicerat en guide med målet att öka annonsörernas kunskap om hur den digitala marknadsföringen kan blir mer effektiv.

Syftet är att alla parter ska ha en samsyn kring hur den digitala annonseringen kan utvecklas så att annonsörerna får bättre effekt av sina marknadsinsatser.

Guiden går bland annat igenom pris, annonsmiljö, mätbarhet och begrepp som brand safety och viewability.

– Med hjälp av guiden blir annonsörerna bättre på att beställa, på att utvärdera och på att förstå den digitala annonsmarknaden säger Axel Birgerstam, konsult på Scream och vice ordförande i Expertteam Mediekvalité, i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att detta kommer även att utveckla medier och mediebyråer då de måste bli bättre för att kunna leverera till kunniga beställare.

Här kan du ladda ned guiden