16 000 samtal besvarades inte - Datainspektionen pallade inte GDPR-trycket. Aldrig har Datainspektionen varit så nedringt och så pressat som efter att GDPR trätt i kraft förra året. Och trots personalförstärkning hann man inte med – två tredjedelar av telefonsamtalen kom inte fram.

8 500 telefonsamtal och 25 000 ärenden – det blev förra årets facit för Datainspektionen, det framgår av myndighetens årsredovisning. Av de ärenden som kom in var ungefär 11 000 skriftliga frågor, en ökning med 40 procent jämfört med året innan. Och antalet komplicerade förfrågningar fördubblades från 400 till 800 ärenden.

Vid årets början låg antalet öppna ärenden på drygt 50 men i slutet av året var de uppe i drygt 4 000. För att hantera explosionen av ärenden har Datainspektionen vuxit kraftigt och antalet medarbetare har under året ökat från 57 till 87. Totalt introducerades 49 nya medarbetare under året och runt 70 procent av de som nu arbetar på Datainspektionen har varit där kortare tid än 18 månader.

Men trots att myndigheten anställt för att möta trycket så har det inte räckt till fullt ut. Trots att man lyckats svara på dubbelt så många telefonsamtal som året innan har man missat desto fler. Två tredjedelar av alla samtal som ringts in – 16 000 – har inte kommit fram. Dessutom har handläggningstiden för att svara på mejl under vissa perioder varit lång.

Nu lägger Datainspektionen mer krut på att stärka den utåtriktade verksamheten med vägledning och stöd framåt. I årsredovisningen skriver man att det lagts en ”stabil grund för arbetet, bland annat genom ett stort antal rekryteringar till den nya kommunikationsenheten och bildandet av en ny analysfunktion”.

Källa: IDG