E-handelsföretaget Campadre växer ur kostymen och är på jakt efter större marknader. Campadre är ett varuhus på nätet som marknadsför många varumärken. Dock är fokus på kläder.

Att växa kräver investeringar där man nu partnat med Exportkreditnämnden (EKN) som är med på resan mot en miljardomsättning vilket är målet inom fyra år.

Redan i dag säljer Campadre till de nordiska länderna. I samband med att man nu växlar upp och satsar på den europeiska marknaden uppstod ett behov av en utökad rörelsekredit. Att EKN, Exportkreditnämnden, kunde gå in och dela risken har ytterligare förstärkt handlingsutrymmet för det offensivt satsande företaget.

– Det vi behöver just nu är att investera ute i länderna för att driva upp kundbasen. Vi behöver också hålla ett större lager för att möta kundernas förväntningar på snabba leveranser säger Stefan von Stein, VD för Campadre.