Radar Group har i veckan kommit ut med en intressant branschrapport.

Radars analys av den bransch som kanske mest av alla påverkas av digitalisering och ny tekniks genomslag pekar på vikten av integration mellan retail och logistik för att utveckla smartare och mer friktionsfria erbjudanden. Vi lever också i ett digitalt samhälle som är alltmer känsligt för störningar i försörjning.

Paradoxalt nog växer fysiska handelsaktörer mest i den digitala kanalen medan renodlade digitala aktörer har svårt att visa lönsamhet ännu. IT-investeringarna ökade kraftigt och över snittet under 2017 medan de backade till under snittet 2018. Samtidigt visar branschen en större andel extern IT-realisering än det svenska genomsnittet.