Många tror att man har sina produkter försäkrade vid transport. Och visst är det så men förmodligen inte som du tror. Priset på logistikhantering bygger på varans storlek och vikt och inte dess värde. Det kan vara till både fördel och nackdel men med all sannolikhet är det till din nackdel.

Men fullt förståligt så är det som är grunden för kostnaden av din logistikhantering och därmed också basen när det kommer till skadeståndsfrågor vilket speglas i avtalet. Standardavtalet heter i NSAB 2015 och är framtaget på nordisk nivå och sätter ramarna för logistikbranschens alla transportslag.

– Det som till skillnad från många andra typer av avtal är utmärkande för ett logistikavtal och som gör det lite speciellt är ansvarsbegränsningarna, alltså vad som händer om godset skadas, förloras eller försenas, säger Kristina Nilsson, bolagsjurist på DB Schenker.

Konkret innebär detta att du får inte ersättning utifrån värdet på godset utan på vad godset väger. Det innebär att du bör ser över om du kan behöva en särsklig tilläggsförsäkring.