Först måste vi förklara vad vi menar med automatisk hantering för att vi ska ha samma bas att utgå ifrån.

Vad innebär automatiserad hantering?

Med utomatisk hantering menar vi att man låter ett IT-system tillsammans med maskiner och robotar sköta en del av eller hela processen, från orderläggning till överlämning till speditör. När man har en mindre e-handelsverksamhet har man anställda som går runt i lagret och plockar ordrar, packar och skickar. När verksamheten växer kan det vara lönsamt med en automatiserad lösning som hanterar hela eller delar av den processen.

Vad är fördelarna med en automatiserad lösning?

Minskade kostnader. När din verksamhet växer ökar samtidigt dina kostnader och där kan automation bidra till en effektivisering som leder till direkta besparingar.

Snabbare och precisare orderhantering. Ett exempel på varför det går snabbare är att man med en automatisering kan plocka och packa fler ordrar samtidigt med färre personal. Med hjälp av systemet kan du styra när leverans ska ske till din kund. Systemet skickar också varorna till plockaren istället för att han/hon måste gå eller åka runt i lagerutrymmet.

Korrekt orderpackning. Felmarginalen minskar, alltså rätt produkt plockas till rätt kund, vilket i sin tur leder till en nöjdare kund och minskad hantering av returer.

Effektivt utnyttjande av lagerytan. Ett automatiserat system utnyttjar lagerytan optimalt. Detta gäller både automatisering i din befintliga verksamhet eller om du har behov av att bygga nytt. Genom ett effektivt utnyttjande av lagerytan kan du sänka din kostnad per lagrad enhet.

Hälsa. Bättre ergonomiska lösningar ger friskare personal som bidrar till en bättre produktivitet.

Vad måste man tänka på?

Investeringen. Som beskrivits tidigare måste du ha uppnått en viss volym för att investeringen ska vara lönsam. Precis som du kanske hyr ditt lager idag kan du även lösa finansieringen av automation på liknande sätt.

Delaktighet. Produktionsprocessen förändras och personalen kommer delvis arbeta på ett annat sätt. Delaktighet i förändringsprocessen från personalens sida medför alltid ett snabbare och effektivare införande av automation.

Systemet måste skötas om. Som med all annan utrustning måste också en automatiserad lösning skötas om. Ofta erbjuder systemleverantören servicetjänster till sina system där man dels tar hand om den rena mekaniken i systemet, men också uppdateringar och support av mjukvaran.

Vad kostar det?

Som leverantör gör vi en genomlysning av verksamheten, ofta sett över flera år, där vi ser på allt från lokalkostnader, utbyggnad, eventuell flytt, förväntad ökning i omsättning, hur mycket man kan planera sina leveranser mm, som resulterar i vilken besparingspotential du har. Räkna med 7-8 miljoner som ett första steg i din investering som naturligtvis beror på din tillväxt och dina vidare behov.

En automatisering är en investering som du snabbt kan räkna hem. Tänk på att kontakta en leverantör för detta kan vara lönsamt för dig tidigare än du tror.

Thats all folks!