Migrera från Magento 1 till Magento 2

När bör jag byta till Magento 2?

Magento har nu officiellt informerat marknaden att end of life för Magento 1 kommer att ske Juni 2020. Eftersom Magento 1 har ett spikat slutdatum händer det inte mycket på utvecklingssidan och när datumet passerar kommer de att sluta erbjuda support helt och hållet för Magento 1. Vi rekommenderar nu alla att börja planera att uppgradera från Magento 1 till Magento 2 och dra nytta av alla möjligheter som Magento 2 erbjuder.

Magento 2 är en plattform i världsklass som är en rejäl uppgradering från Magento 1. Det är framtidens e-handelsplattform med en uppsjö av nya funktioner som är viktiga att ha om man vill ligga i framkanten.

Hur går migreringen till?

Eftersom Magento 2 bygger på senare teknik än Magento 1 är det inte så enkelt att man bara flyttar över allting till Magento 2. För att ta nytta av den förbättrade prestandan och funktionaliteten kräver det att man bygger om från början när det gäller teman, moduler och integrationer. Det komplicerar processen men samtidigt ger det många möjligheter för att tänka om strategiskt och verkligen ta sin e-handel till nästa nivå.

Teman

Magento 2 har förbättrat användarupplevelsen för både besökarna och administratörerna i butiken. Utvecklare kan dra nytta av den nya tekniken som finns för att skapa fantastiska Magento 2 teman som erbjuder bättre möjligheter för konvertering. Givetvis går det att köpa färdiga Magento 2 teman men de får oftast anpassas med egen kod för så de skräddarsys utifrån de behov som identifierats medans butiken låg på Magento 1.

Moduler

Magento 1 moduler är inte kompatibla med Magento 2 så man får gå igenom vad som finns på Magento Marketplace och integrera dem på nytt. Även här får man chansen att gå igenom alla moduler man använt på Magento 1 och kartlägga de som verkligen behövs samt identifiera nya möjligheter som bara finns på Magento 2.

Egen kod

Egen kod som skrivits för Magento 1 är oftast kompatibelt på Magento 2. Magento erbjuder ett verktyg som kallas Code Migration Toolkit som underlättar processen. På grund av de strukturella skillnaderna sinsemellan krävs det ofta extra arbete för att se till att den nya koden integreras utan problem i Magento 2 butiken. För att läsa mer om integrationen kan man kika på GitHub Repository för Magento Code Migration Toolkit.

Data

Det sista steget i migreringsprocessen är att flytta över alla inställningar och data till Magento 2. För att underlätta processen har Magento släppt en Magento 2 Data Migration Tool som hjälper utvecklare att flytta över butiks data och inställningar genom CLI commands. Det gör att migreringsprocessen blir betydligt enklare att flytta över kritisk data som (produkter, kategorier, beställningar, butiksinställningar och konfigureringar) från Magento 1 databasen till Magento 2 databasen genom en uppsättning av regler som är definierade i XML filer.

Byt e-handelsplattform till Magento 2 och väx obehindrat i all oändlighet!

Kontakta oss Magento 2

Exempel på några av de plattformbyten vi erbjuder:
Jetshop till Magento 2     Askås till Magento 2     Starweb till Magento 2     WooCommerce till Magento 2     Texttalk till Magento 2     E37 till Magento 2     Hemsida 24 till Magento 2