Betalavgift

Du har möjlighet att lägga in en betalavgift som din kund betalar för att använda ett visst betalsätt. Betalavgiften kan tas bort vid beställning över ett visst belopp.
Kategori: Betalningar
Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium

Mer från samma kategori

  • Kategori: SEO
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Finns i paket: Magento
    Utvecklad av:
  • Kategori: SEO
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Finns i paket: Magento
    Utvecklad av:
  • Kategori: SEO
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Finns i paket: Magento
    Utvecklad av:
  • Kategori: SEO
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Finns i paket: Magento
    Utvecklad av:
  • Kategori: Betalningar
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av:
  • Kategori: Nyhetsbrev
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av:
  • Kategori: Sortimenthantering
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av:
  • Kategori: Kundhantering
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av:
  • Kategori: Orderhantering
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av:
  • Kategori: Orderhantering
    Finns i paket: Nordisk e-handel Light, Nordisk e-handel Bas, Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av:
  • Kategori: CRM och projekt
    Finns i paket: Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av:
  • Kategori: CRM och projekt
    Finns i paket: Nordisk e-handel Premium
    Utvecklad av: