2018-01-11 15:29
eValent Drift

Till följd av säkerhetsproblem som upptäckts i Intels processorer, kommer vi behöva göra en omstart av stora delar av vår driftmiljö.
De kunder som ligger på delad Nordisk E-handel server, eller med egen VPS kommer bli berörda av arbetet.
Kunder med egen server kommer kontaktas efter hand för inplanering av säkerhetsuppdatering.

Underhållsfönstret kommer vara från måndag den 15:e januari klockan 23:00 till tisdag klockan 06:00. Nedtiden uppskattas till ca 30 minuter.

Mer om säkerhetsproblemen som upptäckts i (främst) Intels processorer kan läsas om på följande sida.