2017-01-24 16:00

 

Under hösten 2016 lanserade vi på eValent vår nya Layout och Sideditor. Våra nya editorer gjorde det enklare för kunder med den responsiva mallen att skapa unika layouter direkt i administrationen. Nu tar vi det ett steg längre och lanserar en ny Designeditor!

Tidigare har man kunnat ställa in färger och typsnitt i designeditorn. Vi har nu kompletterat med funktioner som är frekvent efterfrågat av våra kunder:

Utfälld sökruta.
Vi ger dig nu möjligheten att bestämma om du vill ha din sökruta utfälld från start i din butik.
En efterfrågad funktion som vi nu släpper i vår nya editor.

Ändra storlek på dina texter.
I vår uppdaterade designeditor kan du nu ändra textstorlek på en större del av butiken, exempelvis på menyer och rubriker!

Ändrat menyläge i mobilen.
För att du ska kunna anpassa din mobil layout på ett bättre sätt så har vi nu gjort det möjligt för dig att kunna flytta på menyn i mobilen, istället för att ha den högst upp så kan du nu flytta den så den finns i botten av skärmen. Allt för att förenkla för dig och dina kunders navigation!

Skapa egna teman.
Nu kan du skapa unika teman i designeditorn, genom att göra det möjligt för dig att ha olika teman sparade i designeditorn så kan du nu enkelt skifta mellan olika teman beroende på säsong med ett klick!

Dynamisk dropdownmeny
Nu kan du anpassa din dropdownmeny så att den endast tar upp den bredd som du har länkar för. Detta betyder att du ni slipper tomma ytor i dina menyer.

Ram runt produkter
Med en enkel inställning i designeditorn kan du nu skapa ramar runt dina produkter för att kunna anpassa dina sidor i butiken.


Utöver detta så har vi uppdaterat gränssnittet för enklare navigering, fler anpassningsmöjligheter och tydligare information om vad varje funktion gör.

Den nya designeditorn finns tillgänglig i alla butiker redan idag!