2016-11-09 11:51
eValent Hosting

Natten mot Måndag den 14:e november med start klockan 00:30 kommer att göra ett underhåll på strömförsörjningen i vår serverhall.
Arbetet kommer pågå i mellan 30 till 60 minuter. Beräknas klart senast 01:30. Vi räknar inte med några avbrott på era tjänster, men arbetet innebär en förhöjd risk för störningar.

Uppdatering 2016-11-14 02:06: Nattens arbete är nu slutfört och utfördes utan några störningar.