2016-11-09 11:49
eValent Hosting

Natten mot fredag den 11 november har vi ett planerat underhåll av server 2 och server 3 med start klockan 00.30.
Avbrottet beräknas till ca 30 minuter per server. Det är endast butiker på dessa servrar som kommer påverkas av underhållet.

Uppdatering: Underhållet gjordes utan problem. Totala nertiden per server blev ca 10 minuter.