2017-09-01 14:38

Fredagen den 1/9 kommer vi att utföra underhåll i nätverket.

Arbetet påbörjas klockan 23.00 och beräknas vara klart ca. 00.00.
Era tjänsters tillgänglighet beräknas inte bli påverkad av detta arbete.