2017-08-23 09:35

Vi hade en större nätverksstörning mellan ca 08.00-09.30.
Störningen påverkade ett stort antal kunder och även hemsidan.
Nätet är sedan 09:30 stabilt, men orsaken är inte klarlagd, så det finns fortfarande risk för störningar.

[Statusuppdatering 10:30] Felet är lokaliserat till en switch i en av våra hallar. Trafiken går nu via en reservswitch, och alla tjänster fungerar normalt. Det är fortfarande förhöjd risk för nya störningar till dess att den trasiga switchen bytts ut. Detta arbete pågår.

[Statusuppdatering 17:15] En ny switch kommer inom den närmsta timmen installeras för att ersätta den trasiga. Detta kan innebära kort avbrott på era tjänster. Detta arbete pågår.

[Statusuppdatering 19:20] Den nya switchen är nu på plats och i full drift, till synes helt utan störningar. Därmed är redundansen i nätverket återställt.
Vi kommer hålla extra uppsyn under kvällen, men räknar inte med några ytterligare störningar.