Projekt När du behöver hjälp med
att förverkliga dina visioner online.

Projekt med eValent

Vi på eValent vill att små och medelstora företag ska lyckas genom försäljning online. Vi har hjälpt många företag i olika faser med att etablera sig och växa sin närvaro och försäljning online.

Med ett professionellt team utgår vi antingen från plattformen Nordisk e-handel eller Magento som bas och anpassar lösningen efter dina behov, gör integrationer till kringliggande system och optimerar alla delar av lösningen. Vi arbetar tillsammans med en rad partners så att du ska få marknadens ledande produkter som ger dig förutsättningar för att lyckas. Vi hjälper dig också med strategisk rådgivning och kan hjälpa dig att nå ut i olika marknadsförings- och försäljningkanaler.

Ring oss på +46 (0)40-692 50 50 eller maila oss på sales@evalent.com så ser vi fram emot att höra mer om dina visioner.

Så jobbar vi med ett projekt

Förstudie
 • Workshops
 • Kravställning
 • Specning
Definiera projekt
 • Planering
 • Projektplan
 • Definiering
Utveckling
 • Utveckling
 • Design
 • Testning
Förberedelser
 • Utbildning
 • Konfigurering
Lansering
 • Live-sättning
 • Uppföljning

Förstudie
Under förstudien går vi igenom dina behov och diskuterar lämpliga lösningar. Förstudien ska mynna ut i en komplett kravställning över projektet och specificera projektets olika delar, så att du får en tydlig bild av projektets omfattning och förutsättningar.

Definiera projekt
Vi tar fram en projektplan och olika milstolpar för projektet. Vi bryter ner projektet i dess olika beståndsdelar och fördelar jobbet på ett dedikerat projektteam för ditt projekt.

Utveckling
Under utvecklingsfasen tilldelas du en projektledare och vi påbörjar implementeringen av lösningen och implementerar design, funktionalitet och andra anpassningar av lösningen. All utveckling baseras på någon av våra befintliga plattformar, Nordisk e-handel eller Magento. Under utvecklingen sker kontinuerligt löpande förbättringar, testning och avstämningar.

Förberedelser
När det närmar sig lansering konfigureras lösningen upp och du får också möjlighet att lägga in allt innehåll i administrationen. Innan lansering hålls utbildning och genomgång av plattformen och implementerad design och funktionalitet.

Lansering
Vid lansering lägger vi ut alla ändringar och ställer om till produktionsläge, vilket innebär att din webbutik är live och kan ta emot beställningar. Vi följer också upp med dig och hjälper dig alla eventuella frågor kring lanseringen.

Så jobbar vi efter lansering

Utvärdering & planering
 • Vi utvärderar löpande och tar emot önskemål om förbättringar och ny funktionalitet. Vi planerar också in löpande underhåll.
Utveckling
 • Vi implementerar design, funktionalitet, anpassningar och annat löpande underhåll i en separat utvecklingsmiljö.
Förberedelser
 • Innan förändringarna går i produktion säkerställer vi utvecklingen och går igenom förändringarna med dig.
Lansering
 • Vi lägger ut förändringarna i din produktionsmiljö.

Några av våra kunder